Základní údaje

Arcibiskupství pražské

Address:
Hradčanské nám. 16
119 02, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 00445100
Phone: +420-220392111
Location:PAV P / 029
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 23.01.06 Important monuments of church architecture

Product categorie: 28 Others