Základní údaje

Albert Fikáček

Address:
Jezuitská 1
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-608828666
Location:PAV F / 001
Trade fair: GO

Company exhibits at stand:

MARAIS, s.r.o.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 18 Boats and equipment