Základní údaje

Agency FITCLUB TOUR, s.r.o.

Address:
č. p. 264
252 08, Slapy
Czech Republic
ID.NO.: 48115843
Phone: +420-257750453
+420-602353218
Location:PAV P / 039
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories