Základní údaje

AE s.r.o.

Address:
Charbulova 10
618 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 25559133
Phone: +420-548538524
Location:PAV P / 020A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.02 Internet applications in tourism