CZ

Ing. Ivo Herman, CSc.

Adresa:
Na Vyhlídce 559/8
664 48 Modřice
Česká republika
IČO:
42588022
Telefon:
+420-545214226
E-mail:
Umístění:
PAV A1 / 003
Veletrh:
Future Mobility
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Firma Herman je předním českým výrobcem jednotek pro komunikaci prostřednictvím technologie V2X a řadí se i mezi největší tuzemské výrobce hardware a software pro oblast veřejné dopravy. Komunikace prostřednictvím V2X je založena na evropském standardu ITS – G5. Kromě úspěšných mezinárodních testů orientovaných na tuto technologii se tato společnost může pochlubit i několikaletým nasazením v reálném provozu na více než stovce křižovatek a téměř dvou tisících vozidel. Byla jedním z klíčových hráčů při realizaci brněnských projektů C-ITS v rámci platformy C-Roads, která spojuje provozovatele silnic a experty z celé Evropy s cílem harmonizovat služby související s kooperativními inteligentními přepravními systémy. Tyto systémy umožňují zvýšenou efektivnost, zatraktivnění a ekologizaci veřejné dopravy, a to s novými funkcemi, které by byly při použitá starších technologií nedosažitelné. Ve firmě Herman se podařilo vyvinout univerzální komunikační jednotky pro výměnu informací pomocí technologie V2X jak mezi vozidly, tak mezi vozidly a okolní dopravní infrastrukturou. Palubní jednotky (OBU) jsou vedle vozidel veřejné dopravy využívány i vozidly Integrovaného záchranného systému, tedy sanitkami, hasičskými vozy atd., která v rámci veřejné dopravy vyžadují v případě zásahu tzv. preferenci pro průjezd křižovatkami. Ty jsou osazeny stacionárními jednotkami (RSU) propojenými s jejich řadičem. V rámci sjednocené prioritizace dopravy tak umožňuje V2X vozidlům MHD a IZS dorazit na místo určení dříve a zároveň zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Produkty vystavovatele

Simulátor řešení preference vozidel ve městě pomocí ''V2X''

08 Konektivita, komunikační systémy a digitální služby