Základní údaje

Bolt Services CZ s.r.o.

Address:
Pernerova 697/35
186 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-728129619

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Shared mobility