Základní údaje

YachtNet s.r.o.

Address:
Brdlíkova 288/1e
150 00, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 26736489
Phone: +420-233354050
Location:PAV V / 007

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories