Základní údaje

TAPO-MAX,s.r.o

Address:
Náves 3
675 73, Rapotice
Czech Republic
ID.NO.: 26274281
Phone: +420-603813104
Location:PAV V / 016C

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01 Clothes for sport and leisure