Základní údaje

Monkey Brothers, s.r.o.

Address:
Koliště 639/21
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-602778594
WWW:  
Location:PAV V / 086A

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories