Základní údaje

Lifefood Czech Republic s.r.o.

Address:
Areál VÚ Běchovice, Podnikatelská 566
190 11, Praha - Běchovice
Czech Republic
ID.NO.: 27437485
Phone: +420-222266520
Location:PAV V / 070

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.06 Nutrition for fitness and sport