Základní údaje

Ivo Koranda

Address:
U městských domů 13
170 00, Praha 7
Czech Republic
ID.NO.: 66464919
Phone: +420-222222455
Location:PAV V / 006

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03 Badminton, soft tennis - equipment