Základní údaje

Idea Import.ante s.r.o.

Address:

664 05, Tvarožná 82
Czech Republic
ID.NO.: 25566211
Phone: +420-544251236
Location:PAV V / 041

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 29.05 Other