Základní údaje

Garmin Czech s.r.o.

Address:
Evropská 16/176
160 41, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.: 01739808
Phone: +420-221985460
Location:PAV V / 067

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories