Základní údaje

Catherine Life, a.s.

Address:
U Prioru 1076/5
161 00, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.: 26208997
Phone: +420-235514057
Location:PAV V / 086B, PAV V

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.03 Sports glasses