Základní údaje

Canyon Bicycles GmbH

Address:
Karl-Tesche-Straße 12
56073, Koblenz
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-261404000
Location:PAV V / 020, PAV V / 020A

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.01 Bicycles