Základní údaje

Angela Čermáková

Address:
Bartoňova 884
530 12, Pardubice
Czech Republic
ID.NO.: 18865933
Phone: +420-702070255
Location:PAV V / 034

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03 Fitness and physiotherapy equipment