Základní údaje

Turistika.cz, s.r.o.

Address:
Piletická 486/19
503 41, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.: 27065227
Phone: +420-733710664
Location:PAV P / 022

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.03 Internet servers