Základní údaje

Rinen s r o

Address:
Sportovní 349
667 01, Vojkovice
Czech Republic
ID.NO.: 29263786
Phone: +420-530503443
+420-602724159
Location:PAV V / 046

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Motor caravans

Product categorie: 04 Camping equipment

Product categorie: 06.01 Rental