Základní údaje

Rebuild - car s.r.o.

Address:
Na Folimance 2155/15
120 00, Praha 2 - Vinohrady
Czech Republic
ID.NO.: 07548320
Phone: +420-773776353
Location:PAV V / 035

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.01 Motor caravans