Základní údaje

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o.

Address:
Prokopa Velikého 30
703 00, Ostrava - Vítkovice
Czech Republic
ID.NO.: 25851128
Phone: +420-599529754
Location:PAV V / 023

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08 Specialist literature, media