Základní údaje

MotorCom s.r.o.

Address:
Žerotínova 1273/43
130 00, Praha 3
Czech Republic
ID.NO.: 27111342
Phone: +420-25721077
+420-777802543
WWW:  
Location:PAV V / 049

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.02 Specialist magazines