Základní údaje

Mercedes-Benz Vans Česká republika, s.r.o.

Address:
Daimlerova 2296/2
149 45, Praha 4 - Chodov
Czech Republic
ID.NO.: 06417094
Phone: +420-271077382
+420-271077111
Location:PAV F / 006, PAV F

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Motor caravans