Základní údaje

Martin Němec

Address:
Jurkova 56
679 02, Rájec-Jestřebí
Czech Republic
ID.NO.: 72468742
Phone: +420-516432751
Location:PAV P / 027A

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.04 Maps and atlases