Základní údaje

KATHREIN-Werke KG

Address:
Anton-Kathrein-Str. 1-3
83022, Rosenheim
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-080311840
Location:PAV P / 022

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories