Základní údaje

Ing. Vladimír Pospíšil - PV CARAVAN

Adresse:
Lipnická 537/1
750 02, Přerov
Tschechische Republik
ID-Nr.: 12688428
Telefon: +420-581736514
+420-581736517
Standort:PAV P / 014

Mitaussteller:

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 01 Caravans