Základní údaje

Expotrade Consulting

Address:
Via Albere, 17
37138, Verona
Italy
ID.NO.:  
Phone: +39-3928996338
Location:PAV P / 024

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.01 Camp sites