Základní údaje

časopis CARAVAN

Address:
Náměstí 14. října 1307/2
150 00, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 27111342
Phone: +420-777802543
Location:PAV P / 021

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.02 Specialist magazines