Základní údaje

Caravan Centrum Pardubice s.r.o.

Address:
Stéblová 65
533 45, Stéblová
Czech Republic
ID.NO.: 28847032
Phone: +420-606661608
Location:PAV P / 014

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Caravans

Product categorie: 02 Motor caravans