Základní údaje

Blue Rent, a.s.

Address:
Modřanská 102
147 00, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 27622436
Phone: +420-777656272

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Motor caravans