Základní údaje

Asociace kempů ČR

Address:
Na Poříčí 6
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 14892928
Phone: +420-602371768
Location:PAV P / 021

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.02 Specialist associations