Základní údaje

VITROSZLIF Sp. z o.o.

Address:
Bór 67/73a
42-200, Częstochowa
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-343633238
Location:PAV P / 019

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Building materials and products