Základní údaje

Trienergo s.r.o.

Address:
Traťová 653/3
619 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 26230534
Phone: +420-774027251
Location:PAV P / 118

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 63.05 Alternative el. power sources