Základní údaje

Strojstav CM s.r.o.

Address:
Trenčianska 28
915 01, Nové Mesto nad Váhom
Slovakia
ID.NO.: 44907401
Phone: +421-327417611
+421-327417617
Location:PAV P / 067

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09 Building machines