Základní údaje

RW Trading s.r.o.

Address:
Paulínyho 8
811 02, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 50267248
Phone: +421-950354305
WWW:  
Location:PAV P / 068

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.02 Roofing materials

Product categorie: 04.02.01 Tile roofing