Základní údaje

NEXTWOOD - DG TIP, spol. s r.o.

Address:
K Terminálu 687/2
619 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 41605403
Phone: +420-516101101
Location:PAV P / 016

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.03.99 Floor materials - other

Product categorie: 04.13.11.01 Fence fillings

Product categorie: 04.16.08 Garden fences, poles