Základní údaje

D.B.M. Izolace s.r.o.

Address:
č. p. 91
739 11, Pržno
Czech Republic
ID.NO.: 29457416
Phone: +420-774655779
Location:PAV P / 027

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.02.07.03 Inside heat insulation systems