Základní údaje

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Address:
Sokolská 15
120 00, Praha 2
Czech Republic
ID.NO.: 45770743
Phone: +420-227090111
+420-227090211
Location:PAV P / 141

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu