Základní údaje

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Address:
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 04095316
Phone: +420-225855321
WWW: www.crr.cz
Location:PAV P / 075

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories