Základní údaje

WOBET - HYDRET SP. J. CICHECKI

Address:
č. p. 25A
95-070, Wola Grzymkowa
Poland
ID.NO.: 7322066451
Phone:
Location:PAV V / 040

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.11 Plumbing