Základní údaje

SFR MINI EXCAVATOARE SRL

Address:
N/A
330004, Deva
Romania
ID.NO.:  
Phone: +40-751108784
WWW:  
Location:PAV V / 168

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.03 Secondary utilization of building wastes