Základní údaje

Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.

Address:
Tehelná 9
902 01, Pezinok
Slovakia
ID.NO.: 35757540
Phone: +421-336412960
Location:PAV V / 060

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.01 Masonry materials