Základní údaje

OPTIMI, spol. s r.o.

Address:
Dubečská 4/74
100 00, Praha 10
Czech Republic
ID.NO.: 65411978
Phone: +420-274818721
Location:PAV V / 009

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.05.03 French windows

Product categorie: 06.08.08.01 ALU glassed-in walls