Základní údaje

NeoBau Trade s.r.o.

Address:
Jurečkova 643/20
702 00, Ostrava
Czech Republic
ID.NO.: 14122006
Phone: +420-774540976
Location:PAV V / 073

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.01.01.10 Thermal insulating blocks