Základní údaje

Habez Gypsum Plant OJSC

Address:

369425, a. Ali Berdukovsky
Russian Federation
ID.NO.:  
Phone: +7-8787322224
Location:PAV V / 064

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Building materials and products