Základní údaje

GREENADEL PROD SRL

Address:
N/A
217090, Borascu
Romania
ID.NO.:  
Phone: +40-744697582
WWW:  
Location:PAV V / 163

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.03 Secondary utilization of building wastes