Základní údaje

eco tainers s.r.o.

Address:
Vojenova 2481/7, Libeň
180 00, Praha 8
Czech Republic
ID.NO.: 08590478
Phone: +420-736535265
Location:PAV V / 080

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.01 Family houses