Základní údaje

ČEZ Prodej a.s.

Address:
Duhová 425/1
140 53, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 25056751
Phone: +420-800810820
WWW: www.cez.cz
Location:PAV V / 089

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 40 Heating technology