EN

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Address:
Sokolská 15
120 00 Praha 2
Czech Republic
ID.NO.:
45770743
Phone:
+420-227090111
Location:
PAV V / 085
Trade fair:
Building Fair Brno
Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.