Základní údaje

Centrum pasivního domu, z.s.

Address:
Údolní 33
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 26995140
Phone: +420-777479144
Location:PAV V / 079

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.02 Advisory services