Základní údaje

Cech kamnářů ČR

Address:
Učňovská 1
190 00, Praha 9
Czech Republic
ID.NO.: 63835631
Phone: +420-601572619
Location:PAV V / 119

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 51.08 Organizations, unions, institutions